Biomarker expressed in pancreatic beta cells useful in imaging or targeting beta cells

Decio Eizirik (Uitvinder), Alexander Balhuizen (Uitvinder), Nick Devoogdt (Uitvinder), Sam Massa (Uitvinder), Luc Bouwens (Uitvinder), Iris Mathijs (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: Patent

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Biomarker expressed in pancreatic beta cells useful in imaging or targeting beta cells'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology