Blood Pressure and Brain Lesions in Patients With Atrial Fibrillation

Swiss-AF Investigators*

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

6 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Blood Pressure and Brain Lesions in Patients With Atrial Fibrillation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences