Boekaankondiging: Death, dying, and social differences. Oliviere, D. en Moore, B.

Joachim Cohen, Gerrit Van Der Wal

Onderzoeksoutput: Other scientific journal contribution

Originele taal-2English
TijdschriftUnknown Journal
StatusPublished - 2005

Bibliografische nota

Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde; 149(23); 1307

Citeer dit