Boekbespreking. De draaischijf

Onderzoeksoutput: Book/Film/Article review

916 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)426-428
Aantal pagina's3
TijdschriftPanopticon
Volume43
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 25 jun 2022

Citeer dit