Boekbespreking: TRACTRIX, 'Yearbook for the history of science, medicine, technology & mathematics', Volume 2, (Rodopi, Amsterdam, 1990).

Onderzoeksoutput: Chapter

Originele taal-2English
TitelWiskunde & Onderwijs, 17de jaargang, nr.68, pp.505-507.
UitgeverijWiskunde & Onderwijs, 17de jaargang, nr.68, pp.505-507.
StatusPublished - 1991

Bibliografische nota

Wiskunde & Onderwijs, 17de jaargang, nr.68, pp.505-507.

Citeer dit