Boekbespreking van: Doven en Gehoorgestoorden over hun Socio-educatieve Leefsituatie.

Myriam Vermeerbergen

Onderzoeksoutput: Other scientific journal contribution

Originele taal-2English
TijdschriftUnknown Journal
StatusPublished - 1995

Bibliografische nota

Vorming, Vaktijdschrift voor Volwasseneneducatie en
Sociaal-Cultureel Werk 10:4, p.247-248.

Citeer dit