Book review: Community-driven regulation. Balancing development and the environment in Vietnam

Onderzoeksoutput: Book/Film/Article review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)139-140
Aantal pagina's2
TijdschriftEcological Economics
Volume53
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2005

Bibliografische nota

Ecological Economics 53 (1): 139-140

Citeer dit