Book-review: J.J. Marini, A.P. Wheeler: Critical Care Medicine, the essentials.

Onderzoeksoutput: Book/Film/Article review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1386-1386
Aantal pagina's1
TijdschriftTijdschrift voor Geneeskunde
Volume54
StatusPublished - 1998

Citeer dit