Book review: Karen Yeung and Martin Lodge (eds) Algorithmic Regulation

Onderzoeksoutput: Book/Film/Article review

31 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)387-393
TijdschriftPrometheus
Volume37
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - 28 mrt 2022

Citeer dit