Boekbespreking: Meer dan boer alleen. Een geschiedenis van de Landelijke Gilden, 1950-1990 (Leuven: Universitaire Pers Leuven, 2015)

Onderzoeksoutput: Other scientific journal contribution

41 Downloads (Pure)
Vertaalde titel van de bijdrageBook review: More than just a farmer. A history of the Rural Guilds, 1950-1990 (Leuven: Universitaire Pers Leuven, 2015)
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's3
TijdschriftBulletin d'information - ABHC
Volume38
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2016

Citeer dit