Book Review of 'English around the world' by Edgar Schneider

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Samenvatting

This article reviews the book 'English around the world' by Edgar Schneider.
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)409-414
Aantal pagina's6
TijdschriftJournal of English as a Lingua Franca
Volume1
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2012

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Book Review of 'English around the world' by Edgar Schneider'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit