Book review ‘The Landscape of Consumption. Shopping streets and cultures in Western Europe, 1600-1900’ (by J.H. Furnée & C. Lesger)

Onderzoeksoutput: Article

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)154-156
Aantal pagina's3
TijdschriftTijdschrift voor Geschiedenis
Volume129
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2016

Citeer dit