Book Review: ‘Trans-reality Television: The Transgression of Reality, Genre, Politics, and Audience’ (edited by Sofie Van Bauwel & Nico Carpentier)

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Samenvatting

Not applicable
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)319-322
Aantal pagina's3
TijdschriftCommunications: The European Journal of Communication Research
Volume37
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2012

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Book Review: ‘Trans-reality Television: The Transgression of Reality, Genre, Politics, and Audience’ (edited by Sofie Van Bauwel & Nico Carpentier)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit