Boven de gewelven, de moderniteit! Ontwerp en uitvoering van dakgebinten in gewapend beton van Brusselse kerken (1935-1940)

Romain Wibaut

Onderzoeksoutput: ArticleVulgarizing

Originele taal-2Dutch
Pagina's38-51
Nee30
Specialist publicatieErfgoed Brussel
StatusPublished - apr 2019

Citeer dit