Breast conserving treatment for breast cancer: dosimetric comparison of different non-invasive techniques for additional boost delivery

Hilde Van Parijs, Truus Reynders, K. Heuninckx, Dirk Verellen, Guy Storme, Mark De Ridder

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

24 Citaten (Scopus)

Samenvatting

x
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)36-36
Aantal pagina's1
TijdschriftRadiat Oncol
Volume9
StatusPublished - 27 jan 2014

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Breast conserving treatment for breast cancer: dosimetric comparison of different non-invasive techniques for additional boost delivery'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit