Brick Vaults and Beyond. The Transformation of a Historical Structural System from 1750 to 1970

Paula Fuentes Gonzalez (Redacteur), Ine Wouters (Redacteur)

Onderzoeksoutput: Book

1028 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Brick Vaults and Beyond. The Transformation of a Historical Structural System from 1750 to 1970'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities