Samenvatting

Archieven van architectuurscholen zijn waardevol cultureel erfgoed. Het zijn unieke bronnen die de ontwikkeling van het architectuurveld, netwerken van architecten en de brede architectuurcultuur belichten. Ze bevatten informatie over de evoluerende onderwijspraktijk, over generaties docenten en studenten. Deze publicatie brengt voor het eerst een overzicht van wat er waar bewaard is voor zeven architectuurscholen in Vlaanderen en Brussel. Het boek gaat in op het wettelijke kader dat het architectuuronderwijs reguleert, de geschiedenis van de types architectuuronderwijs en de evolutie van elke school. Aangevuld met een uitgebreide bibliografie en een index is dit boek een onmisbaar naslagwerk.De Bronnengids Architectuuronderwijs Vlaanderen is niet alleen opgevat als naslagwerk maar heeft uitdrukkelijk ook een sensibiliserende functie. Opleidingsverantwoordelijken, docenten en archiefverantwoordelijken zijn zich niet noodzakelijk bewust van de waarde van het archiefmateriaal dat ze aanmaken. Daarom is dit boek ook een oproep tot een breder debat over een archiefbeleid dat de individuele architectuurscholen overstijgt.
Originele taal-2Dutch
Plaats van productieAntwerpen
UitgeverijCentrum Vlaamse Architectuurarchieven
Aantal pagina's264
ISBN van geprinte versie978-90-813263-8-4
StatusPublished - 2012

Citeer dit