Budżet partycypacyjny. Ewaluacja.

Onderzoeksoutput: Book

Samenvatting

To, z jakich powodów, dla jakich celów i w jaki sposób bud?ety partycypacyjne s? realizowane w Polsce, niekoniecznie ma wiele wspólnego z do?wiadczeniami Brazylii, Hiszpanii, Niemiec czy Wielkiej Brytanii.

Czy za nag?ym wzrostem popularno?ci tej w?a?nie polityki w naszym kraju stoi, jak twierdzi cz??? obserwatorów, szczera ch?? uczynienia mieszka?ców wspó?odpowiedzialnymi za rozwój ich miast?

Czy jest to zwiastun zwrotu w stron? demokracji uczestnicz?cej i deliberatywnej? A mo?e, jak sugeruj? liczni krytycy, wielu prezydentów i burmistrzów traktuje bud?et partycypacyjny jak modny gad?et, sprawdzaj?cy si? jako dora?ne narz?dzie (auto)promocji, szczególnie przydatne w czasie zbli?aj?cych si? wyborów samorz?dowych, a jednocze?nie pozwalaj?ce pacyfikowa? ??dania ruchów miejskich?

Niniejsza ksi??ka jest prób? udzielenia odpowiedzi na te pytania.
Originele taal-2Polish
Plaats van productieWarsaw
UitgeverijInstytut Obywatelski
Aantal pagina's64
ISBN van geprinte versie978-83-63874-26-1
StatusPublished - 2014

Keywords

  • budzet partycypacyjny
  • prawo do miasta
  • partycypacja
  • Lefebvre
  • zarzadzanie miastem
  • polityka miejska

Citeer dit