Buffer matrix composition useful for storing radioactive waste comprising an aggregate and a phosphate binder

Jan Wastiels (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: Patent

Samenvatting

octrooiaanvraag NL1024531 ingediend door NIRAS op naam van BEL Johan, GIOVANNINI Armando, GENS Robert, en WASTIELS Jan
Originele taal-2English
StatusPublished - 1970

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Buffer matrix composition useful for storing radioactive waste comprising an aggregate and a phosphate binder'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit