Building Techniques in Architectural Treatises: Construction Practices versus Technical Writings - Introduction

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

39 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Building Techniques in Architectural Treatises: Construction Practices versus Technical Writings - Introduction'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities