Building Techniques in Architectural Treatises: Construction Practices versus Technical Writings

Caterina Cardamone (Redacteur), Pieter Martens (Redacteur)

Onderzoeksoutput: Special issuepeer review

77 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Building Techniques in Architectural Treatises: Construction Practices versus Technical Writings'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities