Cameratoezicht anno 2016: overzicht van recente ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak

Tom De Schepper, Paul De Hert

Onderzoeksoutput: Chapter

127 Downloads (Pure)

Samenvatting

Deze bijdrage bekijkt de ontstaansgeschiedenis van de Belgische Camerawet, de inhoudelijke evoluties die deze wet de voorbije jaren onderging en de toekomstige uitdagingen voor de wetgever inzake het cameragebruik.
In een eerste sectie bespreken we kort de relevante grondrechten en de huidige Belgische Camerawetgeving (sectie 1). Tot in 2007 bestonden er enkel algemene voorschriften betreffende het cameragebruik, die vooral uit het oogpunt van de bescherming voor de persoonlijke levenssfeer opgesteld waren. Dat veranderde met de wet van 21 maart 2007 (hierna: Camerawet) die op gedetailleerde wijze aangaf welke regels gerespecteerd moesten worden bij het plaatsen en gebruiken van camera’s. De voorschriften in deze wet werden de voorbije jaren meermaals aangepast en verfijnd, zodat ze meer konden inspelen op een aantal technologische evoluties en praktijken uit het werkveld. Deze evoluties en wetswijzigingen worden besproken in een aparte sectie (sectie 2). We overlopen de algemene voorschriften betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (sectie 3).
De voorschriften per locatie werden verder uitgewerkt om een antwoord te kunnen bieden op een aantal bijzondere situaties (sectie 4). Er wordt apart ingegaan op de regeling die dateert uit 2009 op de mobiele bewakingscamera’s (sectie 5). Vervolgens gaan we in op de strafsancties in de Camerawet en de problematiek van de bewijswaarde (sectie 6).
We gaan tot slot nog in op het cameragebruik voor specifieke opsporings- en inspectiediensten en een mogelijke toekomstige Wet Bijzondere Administratieve Methodes (BAM-Wet) (sectie 7), waarna een besluit volgt (sectie 8).
Originele taal-2Dutch
TitelHandboek Politiediensten
UitgeverijWolters Kluwer
Pagina's86-132
Aantal pagina's47
UitgaveAflevering 121
ISBN van geprinte versie9789059283251
StatusPublished - 2017

Citeer dit