Can Segregation analysis in spermatozoa of male carriers of a reciprocal tranlocation help in genetic counselling?

Onderzoeksoutput: Editorial

Samenvatting

no abstract available
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)187
Aantal pagina's1
TijdschriftEur J Hum Genet
Volume16
StatusPublished - 2010

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Can Segregation analysis in spermatozoa of male carriers of a reciprocal tranlocation help in genetic counselling?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit