Care for patients in the last three months of life: findings from the nationwide SENTI-MELC study in Belgium.

Lieve Van den Block, Reginald Deschepper, Nathalie Bossuyt, Katrien Drieskens, Sabien Bauwens, Viviane Van Casteren, Luc Deliens

Onderzoeksoutput: Conference paper

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1747-1754
Aantal pagina's8
TijdschriftPalliative Medicine
Volume22
StatusPublished - 2008
EvenementUnknown - Stockholm, Sweden
Duur: 21 sep 200925 sep 2009

Citeer dit