Rechtpraak Hof van Justitie van de Europese Unie: Periode juli-september 2019

Tim Corthaut, Marlies Desomer

Onderzoeksoutput: Other scientific journal contribution

Originele taal-2Dutch
Artikelnummer8
Pagina's (van-tot)289-297
TijdschriftTijdschrift voor Wetgeving
Volume2020
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - mrt 2020

Citeer dit