Cassatieberoep in strafzaken tegen beslissingen van onderzoeksgerechten vóór het eindarrest of het eindvonnis in de zin van art. 416 Sv.

Onderzoeksoutput: Article

Originele taal-2English
TijdschriftUnknown Journal
StatusPublished - 1981

Bibliografische nota

R.W. 1980-81, 1839

Citeer dit