Central functions of the ghrelin receptor

Jeanelle Portelli, Ilse Smolders

Onderzoeksoutput: BookResearch

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Central functions of the ghrelin receptor'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences