Central Sensitization Pain Should Be Included in (Central) Neuropathic Pain Response

Jo Nijs, Rafael Torres-Cueco, C. Paul van Wilgen, Enrique Lluch Girbes, Filip Struyf, Nathalie Roussel, Jessica Van Oosterwijck, Liesbeth Daenen, Kevin Kuppens, Luc Vanderweeen, Linda Hermans, David Beckwee, Lennard Voogt, Jacqui Clark, Niamh Moloney, Mira Meeus

Onderzoeksoutput: Letter

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)E783-E785
Aantal pagina's3
TijdschriftPain Physician
Volume17
Nummer van het tijdschrift6
StatusPublished - 2014

Citeer dit