Centrolobular liver fibrosis in the Hypercholesterolemic rabbit

N. Buyssens, M. Kockx, Astrid Herman, Jean-Marc Lazou, K.v.d. Berg, Eduard Wisse, Albert Geerts

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

33 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)939-946
TijdschriftHepatology
Volume24
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 1996

Bibliografische nota

Hepatology 1996 Oct;24(4):939-46

Citeer dit