Cerebrospinal fluid amyloid status and affective symptoms in mild cognitive impairment

Onderzoeksoutput: Meeting abstract (Journal)

Originele taal-2English
Artikelnummere041961
TijdschriftAlzheimer's & Dementia
Volume16
Nummer van het tijdschriftS6
StatusPublished - 2020
EvenementAlzheimer's Association International Conference - , Netherlands
Duur: 26 jul 202030 jul 2020

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Cerebrospinal fluid amyloid status and affective symptoms in mild cognitive impairment'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit