Uitdagingen in het opzetten en het uitvoeren van interviews met niet-Belgische gedetineerden

Flore Croux, Dorien Brosens, Stijn Vandevelde, Liesbeth De Donder, Bart Claes

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

106 Downloads (Pure)
Vertaalde titel van de bijdrageChallenges in setting up and doing interviews with non-Belgian prisoners
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)37-44
TijdschriftKWALON
Volume24
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2019

Citeer dit