Challenges to electrochemical evaluation of nanometric sandwiched thin specimens using liquid cells designed for application in liquid-phase TEM corrosion studies

A. Kosari, H. Zandbergen, F. Tichelaar, P. Visser, H. Terryn, J. M.C. Mol

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Challenges to electrochemical evaluation of nanometric sandwiched thin specimens using liquid cells designed for application in liquid-phase TEM corrosion studies'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemical Compounds

Engineering & Materials Science