Changes in social, psychological and physical well-being in the last 5 years of life of older people with cancer: a longitudinal study

Lara Pivodic, Tine De Burghgraeve, Jos Twisk, Marjan van den Akker, Frank Buntinx, Lieve Van den Block

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

4 Citaten (Scopus)
115 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Changes in social, psychological and physical well-being in the last 5 years of life of older people with cancer: a longitudinal study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences