Characterization of carbohydrate metabolism in in vivo and in vitro grown and matured mouse antral follicles

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

2 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Characterization of carbohydrate metabolism in in vivo and in vitro grown and matured mouse antral follicles'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences