Characterized chondrocyte implantation in the patellofemoral joint: an up to 4-year follow-up of a prospective cohort of 38 patients.

JJ Vanlauwe, T Claes, Assche D Van, J Bellemans, FP Luyten

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1799-1807
Aantal pagina's9
TijdschriftAmerican Journal of Sports Medicine
Volume40
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusPublished - aug 2012

Citeer dit