Charles Baron Whitworth (1675-1725)

Onderzoeksoutput: Other contribution

Samenvatting

Biographical entry on Charles Baron Whitworth (1675-1725), ambassador in St Petersburg, Berlin, The Hague, minister plenipotentiary at the Congress of Cambrai (1722-1725), Irish Peer and MP.
Originele taal-2English
Mijlpalentype toekennenBlogpost
OutputmediaBlog
Aantal pagina's5
StatusPublished - 10 mrt 2018

Bibliografische nota

Oorspronkelijk bedoeld voor een diplomatiek woordenboek, maar dat project is niet meer relevant voor deze tekst. Gepubliceerd op eigen blog, kan nog wel relevant zijn voor andere onderzoekers.

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Charles Baron Whitworth (1675-1725)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit