Childhood single skinfold thickness is a better predictor for adult relative fat mass in females than the body mass index : Data from a 30-year longitudinal study.

Onderzoeksoutput: Article

3 Citaten (Scopus)

Samenvatting

/
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)287-294
Aantal pagina's7
TijdschriftEuropean Journal of Sport Science
Volume8
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - 2008

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Childhood single skinfold thickness is a better predictor for adult relative fat mass in females than the body mass index : Data from a 30-year longitudinal study.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit