Kinderen en hun voeding in Brusselse ziekenhuizen in de 19e eeuw

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Samenvatting

Ziekenhuizen hadden doorgaans een kwalijke reputatie in de 19e eeuw. Dit artikel peilt naar de mate waarin de dagelijkse levensomstandigheden en in het bijzonder de voeding van kinderen in Sint-Jan en Sint-Pieter (Brussel) in de 19e eeuw al dan niet werden verbeterd.
Vertaalde titel van de bijdrageChildrens' diet in Brussels hospitals in the 19th century
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)64-79
Aantal pagina's15
TijdschriftTijd-Schrift. Heemkunde en lokaal-erfgoedpraktijk in Vlaanderen
Volume2016
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2016

Keywords

  • Voeding
  • kinderen en voeding
  • hospitaalgeschiedenis

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Kinderen en hun voeding in Brusselse ziekenhuizen in de 19e eeuw'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit