China's New Generation Trade Agreements: Importing Rules to Lock-in Domestic Reform?

Jappe Eckhardt, Hongyu Wang

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

9 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'China's New Generation Trade Agreements: Importing Rules to Lock-in Domestic Reform?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences