Circadian variation in blood pressure responses to muscular exercise.

Jan Cabri, B. De Witte, Jan Pieter Clarys-Robion, T. Reilly, D. Strass

Onderzoeksoutput: Article

24 Citaten (Scopus)

Samenvatting

...
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1559-1566
Aantal pagina's8
TijdschriftErgonomics
Volume31
StatusPublished - 1988

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Circadian variation in blood pressure responses to muscular exercise.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit