Citrullination of TNF-α by peptidylarginine deiminases reduces its capacity to stimulate the production of inflammatory chemokines

Eva A V Moelants, Anneleen Mortier, Karolien Grauwen, Isabelle Ronsse, Jo Van Damme, Paul Proost

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

27 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Citrullination of TNF-α by peptidylarginine deiminases reduces its capacity to stimulate the production of inflammatory chemokines'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemistry