Civiel procesrecht 2013: echte modernisering op komst ?

Bruno Maes, Sophie Keller

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Samenvatting

Samenvatting en bespreking van de conclusies van het besloten colloquium van het I.C.G.R. georganiseerd door de V.U.B. (B. Maes) op 22 november 2012 - thema: het geschreven en het gesproken woord in het civiel proces
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)764-782
Aantal pagina's19
TijdschriftRechtspraak Antwerpen Brussel Gent
Volume12
Nummer van het tijdschrift2013
StatusPublished - 30 jun 2013

Citeer dit