Clinical practice: pulmonary hypertension in children

Onderzoeksoutput: Scientific reviewpeer review

19 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)515-522
TijdschriftEuropean Journal of Pediatrics
Volume168
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - mei 2009

Citeer dit