Cochrane Corner: Feed thickeners can help to reduce gastro-oesophageal reflux in infants up to 6 months

Bert Avau, Geertruida E Bekkering, Filip Cools

Onderzoeksoutput: Short surveypeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)46-46
Aantal pagina's1
TijdschriftBelgian Journal of Paediatrics
Volume20
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 1 mrt 2018

Citeer dit