Cognitive frailty: Operationalisation of the concept and the study of comorbidities as possible risk factors

Onderzoeksoutput: PhD Thesis

128 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Cognitive frailty: Operationalisation of the concept and the study of comorbidities as possible risk factors'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences