Coherence in Legal Scholarship: In Search for Connectivity and Unity in Civil Law Doctrine (16th-18th Centuries)

Onderzoeksoutput: Other report

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Coherence in Legal Scholarship: In Search for Connectivity and Unity in Civil Law Doctrine (16th-18th Centuries)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities