Colloquium 'Law and Justice Beyond Borders'. Parijs, 11-13 juli 2005

Onderzoeksoutput: Editorial

Vertaalde titel van de bijdrageColloquium 'Law and Justice Beyond Borders'. Parijs, 11-13 juli 2005
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)57-59
Aantal pagina's3
TijdschriftBulletin d'information de l'Association Belge d'Histoire Contemporaine
StatusPublished - 2006

Bibliografische nota

Mededelingenblad van de Belgische Vereniging voor Nieuwste Geschiedenis, no.1, 2006, pp. 57-59

Citeer dit