Combination of therapeutic mild hypothermia and delayed fluid resuscitation improved survival after uncontrolled haemorrhagic shock in mechanically ventilated rats

S Hachimi-Idrissi, X Yang, DN Nguyen, L Huyghens

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

14 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Combination of therapeutic mild hypothermia and delayed fluid resuscitation improved survival after uncontrolled haemorrhagic shock in mechanically ventilated rats'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences