Combined NMR and DFT Study on the Complexation Behavior of Lappert’s Tin(II) Amide

Lies Broeckaert, Jan Turek, Roman Olejnik, Ales Ruzicka, Monique Biesemans, Paul Geerlings, Rudolph Willem, Frank De Proft

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

28 Citaten (Scopus)

Samenvatting

xx
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)2121-2134
Aantal pagina's14
TijdschriftOrganometallics
Volume32
StatusPublished - 19 mrt 2013

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Combined NMR and DFT Study on the Complexation Behavior of Lappert’s Tin(II) Amide'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit