Commentary: The appendage strikes back: The last surgeon

Onderzoeksoutput: Comment/debate

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)e13-e14
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of Thoracic and Cardiovascular Surgery
Volume158
Nummer van het tijdschrift1
Vroegere onlinedatum2018
DOI's
StatusPublished - jul 2019

Citeer dit